Bahadur Yar Jung At Age 1 to 18

Bahadur Yar Jung at age 1
1

Bahadur Yar Jung at age 4
2

Bahadur Yar Jung at age 4 with relatives
3

Bahadur Yar Jung age 15
4

Bahadur Yar Jung Marriage at age 16
5

Bahadur Yar Jung with brother at his wedding
6

Contact name